Ak je to čo len trocha možné, vyhnite sa pri predaji či kúpe nehnuteľnosti akémukoľvek plateniu v hotovosti. Prečo? Veľmi tým riskujete.

V súčasnej dobe platbu v hotovosti upravuje zákon o obmedzení platieb v hotovosti. Zakazuje vykonávať hotovostné platby prevyšujúce sumu 15 000 eur, ak ide o platby medzi fyzickými osobami – nepodnikateľmi, a sumu 5 000 eur, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa.

 

Prevod peňazí v hotovosti

Jeden z najnebezpečnejších spôsobov vyplatenia kúpnej ceny je dohodnúť sa s druhou stranou, že si odovzdáte peniaze v hotovosti. Jedna strana totiž vždy riskuje. Pokiaľ si chcete ako predávajúci prevziať peniaze až po zápise kúpných zmlúv na katastri, riskujete, že peniaze už nikdy neuvidíte a navyše prídete aj o nehnuteľnosť. Pokiaľ ste naopak kupujúci a peniaze odovzdáte ešte pred podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra, riskujete, že prídete o peniaze a nestanete sa ani majiteľom nehnuteľnosti.

Jediné, čo vám zostáva, je súd, ktorý môže trvať niekoľko rokov.

Ak predávate či kupujete nehnuteľnosť, poraďte sa o všetkých nástrahách s odborníkom, ktorý takéto veci rieši každý deň. Ušetríte si tak veľa nervov, peňazí a eliminujete možné riziká.

Máte otázku? Neváhajte sa na mňa obrátiť.

 

Pozn. Zákon o obmedzení platieb v hotovosti povoľuje vykonávať platby v hotovosti presahujúce stanovený limit počas núdzového stavu.

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie