Vlastníte nehnuteľnosť? Na túto povinnosť už máte len pár dní.
23. 01. 2024

Vlastníte nehnuteľnosť? Na túto povinnosť už máte len pár dní.

Daňovníci, ktorí sa stali v minulom roku vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, alebo došlo k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo im zaniklo vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, majú povinnosť podať do konca januára daňové priznanie k dani z nehnuteľností.
Pre potreby daňového priznania je rozhodujúci dátum nadobudnutia nehnuteľnosti, nie podpis kúpnej zmluvy alebo prebratie nehnuteľnosti. Pod nadobudnutím nehnuteľnosti sa rozumie deň zápisu nového vlastníka na liste vlastníctva v katastri nehnuteľností. 
 
Avšak pozor, daňové priznanie je potrebné podať na novom tlačive platnom od 1. septembra 2023. Ak si nechávate podanie priznania na poslednú chvíľu, na staré odložené tlačivá zabudnite.
Nové daňové priznania platné na rok 2024 vydané Ministerstvom financií nájdete pod číslom MF/013135/2023–726 a sú k dispozícii aj na stránke https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-tlaciv/editovatelne-tlacivo-priznania-k-miestnym-daniam-platne-od-1-9-2023/
 

Existujú štyri typy daňových priznaní k dani z nehnuteľností:

- Priznanie - podáva daňovník, keď mu prvýkrát vznikne daňová povinnosť

- Čiastkové priznanie - podáva daňovník, ak v prechádzajúcom období už priznanie podal, ale v tomto období mu vznikla nová daňová povinnosť, resp. zanikla daňová povinnosť

- Opravné priznanie - podáva daňovník, ktorý chce opraviť svoje prvé priznanie pred uplynutím lehoty na jeho podanie

- Dodatočné priznanie - podáva daňovník, ktorý chce opraviť svoje priznanie, po uplynutí lehoty na jeho podanie

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti nepodávajú tí, u ktorých nedošlo k žiadnym zmenám v nehnuteľnostiach, ktoré vlastnia, majú v nájme či užívajú v období od 2.1.2023 do 1.1.2024. Takýmto daňovníkom príde automaticky rozhodnutie z mesta či obce na zaplatenie vyrubenej dane z nehnuteľnosti podľa údajov z posledného podaného priznania.
 
Daňová povinnosť zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.
 
Žiadosť o oslobodenie alebo zníženie dane je taktiež potrebné podať do 31. januára 2024.
Jana Vikrutová
Autor: Jana Vikrutová

Volám sa Jana Vikrutová a som realitná maklérka v spoločnosti BRICK reality. Mojou obrovskou pridanou hodnotou pre mojich klientov je predaj ich nehnuteľností za najvyššiu možnú cenu v aktuálnom čase a za aktuálnych podmienok na realitnom trhu.

Pripravujem profesionálnu prezentáciu nehnuteľností (kvalitné fotografie, pôdorysy, videoobhliadky, 3D scan, virtuálny staging), riešim správne nastavenie predajnej ceny, aktívne riadim predaj a v prípade viacerých záujemcov o kúpu nehnuteľnosti robím elektronické licitácie.

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie